Rezervačný systém Pilates My

V sekcii Rezervácie sú kurzy a otvorené hodiny na najbližší mesiac. Označené sú názvom hodiny a časom jej konania. Pod tým je číselný údaj označujúci počet prihlásených osôb z maximálneho počtu možných zúčastnených. Po kliknutí na hodinu je možné vidieť aj meno inštruktora, ktorý hodinu povedie.

Uzávierka hodín kurzu aj otvorených hodín prebieha o 20:00 predchádzajúceho dňa. Uzamknutá hodina bude označená symbolom zámku. Rezervovaným klientom bude odrátaný poplatok z kreditného konta.

Ak pri uzávierke otvorenej hodiny nie je hodina dostatočne naplnená, bude zrušená, čo si treba v Rezervačnom systéme overiť. V takom prípade poplatok nebude z kreditného konta klienta odrátaný.

Podmienky rezervácie

Pravidlá a podmienky pre Kurz

Postup rezervácie na otvorenú hodinu

  1. Prihláste sa menom a heslom ktorým ste sa registrovali.
  2. Vyberte si hodinu ktorej sa chcete zúčastniť a kliknite na ňu.
  3. Zobrazí sa okienko so zeleným tlačítkom "Rezervovať". Kliknite naň, ak sa chcete zúčastniť.
  4. Na hodine do ktorej ste sa rezervovali bude zobrazený symbol osoby.
  5. Ak už ste rezervovaný, v okienku bude červené tlačítko "Zrušiť rezerváciu". Kliknutím rezerváciu zrušíte.

Upozornenie:

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2017

^