Rezervačný systém Pilates My

V sekcii Rezervácie sú naprogramované otvorené hodiny na najbližší mesiac. Označené sú názvom hodiny a časom ich konania. Pod tým je číselný údaj označujúci počet voľných miest. Po kliknutí na hodinu je možné vidieť aj meno inštruktora, ktorý hodinu povedie.

Uzávierka hodín v rezervačnom systéme prebieha o 9:00 v deň rezervácie. Rezervovaným klientom bude o 9:00 odrátaný poplatok z kreditného konta.

Podmienky rezervácie

Postup rezervácie

  1. Prihláste sa menom a heslom ktorým ste sa registrovali.
  2. Vyberte si hodinu ktorej sa chcete zúčastniť a kliknite na ňu.
  3. Zobrazí sa okienko so zeleným tlačítkom "Rezervovať". Kliknite naň, ak sa chcete zúčastniť.
  4. Na hodine do ktorej ste sa rezervovali bude zobrazený symbol osoby.
  5. Ak už ste rezervovaný, v okienku bude červené tlačítko "Zrušiť rezerváciu". Kliknutím rezerváciu zrušíte.

Upozornenie:

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2017

^