Registrácia nového klienta

Zvoľte si prihlasovacie meno a vyplňte aspoň povinné položky. Administrátor vašu registráciu aktivuje po pripísaní kreditu.

Prihlasovacie meno *
Krstné meno *
Priezvisko *
Titul
Heslo *
Zopakovať heslo *
Ulica, číslo *
Email *
Telefón (v tvare 09xxx) *
 
Cvičili ste už pilates?  *
Máte komplikácie s chrbticou?  *
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?  *
O ktoré z našich hodín máte prednostne záujem?  *
Váš vek? *
 
Súhlasím s podmienkami rezervácie *
Čítal som upozornenie a rozumiem mu *

* Povinný údaj

UPOZORNENIE: Cvičenia pilates sú vedené certifikovanou inštruktorkou. Skupinové hodiny nie sú určené pre ľudí s významnými zdravotnými problémami. Ak ste v minulosti utrpeli vážnejšie zranenie, absolvovali ste operáciu alebo trpíte konkrétnou diagnózou, konzultujte cvičenie vopred so svojím lekárom. V prípade akýchkoľvek ťažkostí počas alebo po cvičení nenesieme žiadnu zodpovednosť.

^